INFARCT!

1e boek (2008) Het boek voorspelt een verkeersinfarct in Nederland in 2020 als er niet snel tegen de files wordt opgetreden. De weggebruikers maken volgens het boek in de nabije toekomst 370 miljoen fileverliesuren, meer dan een verdubbeling van de wachttijd van 2007 (147 miljoen uur). In zijn boek laat hij zien hoe Nederland het wegennet 30 jaar lang heeft verwaarloosd. Meegesleept door een absurde asfaltfobie en gehinderd door een doorgeschoten poldermodel is de aanleg van nieuwe weg- en spoorinfrastructuur in Nederland sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw verlamd geraakt. Het boek kaart overduidelijk aan hoe het fileleed de afgelopen decennia is gevormd en daarbij wordt geen enkele verantwoordelijke ontzien. Met Tsjernobyl en het ontbreken van bestuurlijke ruggegraat voorop. Van Bussel voorspelt een logistieke catastrofe: “Het is de grootste ICT-operatie waar de regering ooit verantwoordelijk voor is geweest en soortgelijke projecten uit het verleden stemmen niet bepaald positief.”

‘INFARCT’ beschrijft het verleden niet alleen, maar pakt het probleem ook bij de wortels aan. Een voorzet voor de maatregelen doet Van Bussel ook in zijn boek. Zijn Mobi2020 pleit voor én-én-én beleid. Afsluitend: “Het is een alternatief in grote lijnen voor de pappen-en-nathouden strategie die kenmerkend was voor het recente verkeersbeleid.