MAATSCHAPPELIJK

Vergaderen samen duurzaam maken

De missie van WCARE.one is om zakelijke bijeenkomsten te verduurzamen door aanbieders van duurzame oplossingen klimaatneutraal te verbinden met de exploitanten van die bijeenkomsten. Onder duurzaamheid kijken we met name naar het verlagen van de CO2-footprint, verspilling in brede zin, het verhogen van circulariteit en social return. Onze rol is stakeholders te inspireren met oplossingen, te ondersteunen met implementatie indien nodig en daarmee een nieuwe beweging in de meetingbranche op gang te brengen. Flow makes Glow.

Met dank van Moeder Aarde. Onze Planeet.

Doe mee!

Stichting Menselijkerwijs

Jongeren zijn in de afgelopen twee jaar de dupe geworden van alle coronamaatregelen. De sluiting van de horeca- en cultuursector werd dé nachtmerrie voor jongeren op hun groeipad naar volwassenheid. De toegang tot elkaar werd hen ontzegd. Stichting Menselijkerwijs gaat samen met kennispartners onderzoek doen naar de gevolgen van de coronacrisis en de digitale revolutie op de menselijke aspecten van échte verbindingen. Tegelijkertijd zal de Stichting op zoek gaan naar inspiratie en programma’s die een bijdrage kunnen leveren aan een nieuwe balans tussen digitaal en sociaal in de leeftijdsgroep 12 t/m 18 jaar. GeneratieZ is de slimste generatie ooit. Ze hebben toegang tot oneindig veel contacten en kennis. Maar, de mensenkracht om échte verbindingen te maken, kunnen wel wat inspiratie gebruiken.

Bijzondere samenwerking

De bedrijven waar Luc van Bussel CEO van is (en was) hebben onder zijn leiding een samenwerking met het Ronald McDonald Kinderfonds aangegaan. Vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid draagt Luc van Bussel, naast zijn persoonlijke inzet voor het kinderfonds, sinds 2012 ook op deze manier een steentje bij aan het ontzorgen van zieke of gehandicapte kinderen en hun familie. Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen overheidssubsidie, en functioneert dankzij de bevlogen inzet van onmisbare vrijwilligers, betrokken donateurs, sponsors en partners.  Samen met mensen zoals jij.

Doe ook mee!

One of a Kindest is het cultuurprogramma van The Onemeeting Company B.V. / Onemeeting.com B.V. / Onemeeting Services B.V. waarin de nieuwe culturele waarden van de organisatie zijn verankerd. Het One of a Kindest cultuurprogramma geeft warmte en kleur aan de organisatie: het verbindt de MensenWensen (Stakeholders) met WarmteMakers (Medewerkers) in een nieuw spectrum van culturele waarden en stakeholders. Bedrijfscultuur is niet statisch, maar flexibel en steeds onderhevig aan verandering. Het zijn de medewerkers die de gastvrijheid en warmte dagelijks voelbaar maken in de praktijk en dus de cultuur vormen. Een cultuur kun je dan ook niet bouwen met stenen, alleen met mensen.

In oktober 2006 lanceerde Luc van Bussel de “Partij van de Filerijder” als eerste initiatief om niet aflatend de filecrisis in ons land hoog op de agenda te zetten. Hij stelde dat hij een politieke partij zou oprichten, indien binnen een jaar zou blijken dat er voldoende animo was voor een dergelijke single-issue partij voor de filebestrijding en als de traditionele partijen geen van allen blijk gaven om de handschoen op te pakken.

Op het Nationaal File Forum (15 mei 2008) werd bekend gemaakt dat de Partij van de Filerijder binnen de VVD een speciale file-expertisecel gaat vormen. Mark Rutte, fractievoorzitter VVD meldde dat ten overstaan van een goed gevulde zaal in theater Spant! te Bussum. Deze file-expertisecel gaat de naam ‘A-orta’ dragen. Mark Rutte: “De Partij van de Filerijder wordt onze extra life-line met de filerijders. Deze file-expertisecel wordt dan ook actief betrokken bij het opstellen van ons filebeleid en de voorstellen die we in dat kader doen. We kunnen veel profiteren van elkaars kennis, kunde, contacten en ervaringen. Met de naamkeuze onderstrepen we het belang dat we hechten aan het oplossen van het fileprobleem als VVD. Een natuurlijke mobiliteit zonder al te veel fileoponthoud is van vitaal belang voor een (nog) gezonde(re) A-status economie en samenleving in Nederland.”

De ‘A-orta’ wordt de inhoudelijk pleitbezorger voor een nog krachtiger anti-filebeleid van de VVD en dient als de kritische graadmeter op dit punt. Het wordt de plek voor het aanjagen van het maatschappelijk debat, kennisvergaring en informatie over nieuwe ontwikkelingen, visies en acties rondom de fileproblematiek. Overkoepelend doel is het continu hoog houden van de sense of urgency rond het oplossen van de files binnen en buiten de VVD. Eerste activiteit is het lanceren van een breed gedragen communicatiecampagne rondom het file-infarct in ons land.