We leven allemaal samen op een blauwe planeet. Dat samenleven op een gemeenschappelijke planeet is nogal een uitdaging. De eerste buitenaardse bezoekers gaan erg versteld staan hoe moeilijk het samenleven er hier soms uitziet, afgezien van het feit dat ze met rode oren staan te kijken naar de wijze waarop we de planeet tot een vuilbak omtoveren. De aarde lijkt blijkbaar voor iedereen vanzelfsprekend en het samenleven gaat altijd over ‘van wie is wat’.

“Fake News is the new real news.”

In onze digitale samenleving is de blauwe planeet een hele kleine omgeving geworden. De familie bits&bites heeft ons op het internet samengebracht en we zijn de best geïnformeerde en slimste mensen ooit geworden. Wijsheid zouden we nu anders kunnen schrijven: wij(s)heid. We delen intussen alles met elkaar en zijn daarin misschien niet altijd even oprecht of compleet. Fake News is the new real news. Daar lijkt het af en toe op. Niettemin levert de digitale revolutie een open en transparante samenleving. Generatie Z is geboren met de smartphone als beste vriend en social media als de nieuwe kroeg. Het internet heeft mensen dichter dan ooit met elkaar verbonden en ‘contact’ is alles waar het om draait.

“Toch is verbinding een andere dimensie dan (digitaal) contact.”

De blauwe planeet lijkt een ‘better place’ te worden als het contact met elkaar wordt gemaximaliseerd met de systemen van deze tijd. Toch is verbinding een andere dimensie dan (digitaal) contact. Om te kunnen verbinden en om een relatie met elkaar te ontwikkelen is er meer nodig dan internet en Wi-Fi. De grootste uitdaging in onze digitale samenleving is hospitality. De intrinsieke motivatie en inspiratie om andere mensen welkom te heten. De kracht van hospitality is een belangrijke tegenspeler in het krachtenveld van de digitale (koude) revolutie.

“Samenleven is een kunst. Hospitality is daarom een gave.”

Hospitality gaat over het opwarmen van een contact en het werkelijk realiseren van een menselijk, emotionele verbinding. Mensen welkom heten die in nood zijn, gevlucht zijn of onderdak zoeken lijkt allerminst vanzelfsprekend. De populistische geluiden om mensen in nood niet te helpen lijken meer animo te krijgen? Op een blauwe planeet met heel veel mensen wordt duurzaam samenleven de grootste uitdaging van deze eeuw. Samenleven is een kunst. Hospitality is daarom een gave. Hospitality mensen zijn altijd opzoek naar de kansen om te verbinden en dienstbaar te zijn. Ze geloven in de kracht van karma: Wie geeft die krijgt. Een simpele, magische formule over samenleven. Echt waar.

Wil je meer informatie? Dat kan via  mijn Instagram of LinkedIn. Of heb je interesse in een keynote? Neem dan de 1e stap en klik hier.